BIP Urzędu Gminy Cegłów
Ogłoszenie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 11 grudnia 2013 18:52

Wójt Gminy Cegłów podaje do publicznej wiadomości, że wyniku postępowania w trybie zamówienia publicznego na udzielenie Gminie Cegłów kredytu długoterminowego wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Mrozach

ikonapdf Ogłoszenie o wyborze oferty

 
Ogłoszenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwstycji celu publicznego - budowie i modernizacji linii elektroenergetycznych w Kiczkach Pierwszych PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 04 grudnia 2013 09:25

Wójt Gminy Cegłów podaje się do wiadomości publicznej informację o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowie linii kablowej niskiego napięcia, budowie stacji transformatorowej i przebudowie napowietrznej linii energetycznej 15 kV w Kiczkach Pierwszych.

ikonapdf Obwieszczenie

Data ostatniej modyfikacji: środa, 04 grudnia 2013 10:05
 
Ogłoszenie o składaniu ofert na dostawę sprzętu do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 02 grudnia 2013 23:24

Gmina Cegłów w ramach projektu pn. Nauka kluczem do sukcesu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

ogłasza nabór ofert na dostawę sprzętu do gimnastyki korekcyjnej zgodnie ze specyfikacją wymienioną w ofercie.

Termin składania ofert do 4 grudnia 2013r.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

ikonadoc Oferta z formularzem

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 03 grudnia 2013 12:54
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 29 listopada 2013 14:06

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej informację o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania Budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cegłowie.

ikonapdf Ogłoszenie o unieważnieniu

Data ostatniej modyfikacji: środa, 04 grudnia 2013 09:25
 
Ogłoszenie o składaniu ofert na tablicę interaktywną wraz oprogramowaniem PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 26 listopada 2013 00:59

   Gmina Cegłów w ramach projektu pn. "Nauka kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych przeprowadza rozpoznanie rynku w zakresie zakupu tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem.
Składanie ofert na formularzu załączonym do specyfikacji  do 29 listopada 2013r

ikonadoc ogłoszenie i specyfikacja oferty


Gmina Cegłów zmienia termin składania ofert do 3 grudnia 2013r.

ikonadoc ogłoszenie i specyfikacja oferty - zmienione

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 29 listopada 2013 13:06
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Cegłów PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 26 listopada 2013 00:41

W trybie ustawy o zamówieniach publicznych Gmina Cegłów ogłasza o postępowaniu na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Cegłów.
ikonapdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ikonapdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

ikonapdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zmienione

ikonapaczki Odpowiedzi na pytania oferentów 1 + zalączniki

ikonapaczki Odpowiedzi na pytania oferentów 2 + zalączniki

ikonapdf Odpowiedzi na pytania oferentów 3

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 29 listopada 2013 13:44
 
Informacja o wyniku przetargu ustnego na rezerwację miejsc na targowisku PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 25 listopada 2013 13:41

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej wynik przetargu ustnego nieograniczonego na rezerwację miejsc na targowisku gminnym po modernizacji.

ikonapdf Informacja

Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 25 listopada 2013 13:49
 
Ogłoszenie o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 06 listopada 2013 16:17

Wójt Gminy Cegłów ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania przez prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Wiciejów.

Organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie mogą zgłaszać kandydatów do pracy w Komisji konkursowej.

Szczegółowe warunki w ogłoszeniu.

ikonapdf Zarządzenie Wójta Gminy ogłoszenia konkursu

ikonapdf Ogłoszenie o konkursie

ikonapaczki załączniki do ogłoszenia

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 07 listopada 2013 00:39
 
Ogłoszenie o przetargu na rezerwację miejsc na nowym targowisku w Cegłowie PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    niedziela, 03 listopada 2013 21:09

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej informację o przetargu ustnym nieograniczonym na rezerwację miejsc na odnowionym, w ramach projektu "Moje Targowisko" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, targowisku gminnym w Cegłowie.

Przetarg odbędzie się 15 listopada 2013r, godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Cegłowie.

Warunki przystąpienia do przetargu i miejsca podlegające przetargowi na rezerwację określa Zarządzenie Wójta.

ikonapdf Zarządzenie Wójta

ikonapaczki zdjęcia miejsc na targowisku

Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 04 listopada 2013 18:58
 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę garażu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cegłowie PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 21 października 2013 17:06

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Cegłów.

ikonapdf ogłoszenie o zamówieniu

ikonadoc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

ikonapaczki Załącznik Nr 9 - Specyfikacje Techniczne

ikonapaczki Załącznik Nr 10 - Specyfikacje Projektowe

 
Konsultacje Programu współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi w 2014r PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 30 września 2013 10:11

Rada Gminy Cegłów przedkłada do konsultacji projekt "Programu współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. " Wszelkie wnioski i uwagi do projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu.

ikonapdf Zarządzenie Wójta Gminy Cegłów o przeprowadzeniu konsultacji

ikonapdf Projekt Programu współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

ikonadoc Formularz wniosków i uwag

Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 07 października 2013 10:12
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4