Program usuwania azbestu
Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW Programu usuwania azbestu na terenie gminy Cegłów PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 06 września 2011 10:53

Informujemy Mieszkańców Gminy Cegłów, że zadanie pt. „Usuwanie azbestowych pokryć dachowych i innych wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Cegłów” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 45.879,29 zł.

Informacja powyższa została podana do wiadomości zgodnie z § 6, ust.1 pkt.6 umowy dotacji Nr 0220/11/Z/D z dnia 2 sierpnia 2011r.

 

ikonapdfZobacz informację

 
Usuwanie azbestu w 2011r PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 24 lutego 2011 09:40

Istnieje możliwośc ubiegania sie o pokrycie kosztów usuwania azbestu. Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać poniżej.

ikonapdfOgłoszenie w sprawie możliwości ubiegania się o dofinansowanie usuwania azbestu

ikonapdfInformacja o wyrobach zawierających azbest

ikonadocInformacja o wyrobach zawierających azbest

ikonapdfWniosek o odebranie azbestu

ikonadocWniosek o odebranie azbestu

ikonapdfWniosek o zdjęcie i odebranie azbestu

ikonadocWniosek o zdjęcie i odebranie azbestu

ikonapdfZałącznik Nr 1 do wniosku - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

ikonadocZałącznik Nr 1 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

ikonadocZałącznik do wniosku - ocena wyrobów azbestowych

ikonapdfZałącznik Nr 2 do wniosku - oświadczenie o odtworzeniu pokrycia na własny koszt

ikonadocZałącznik Nr 2 do wniosku - oświadczenie o odtworzeniu pokrycia na własny koszt

 
Program usuwania zabestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cegłów na lata 2009 - 2032 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 09 lipca 2009 15:37

ikonapdfUchwała Nr XXVI/133/09 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania zabestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cegłów na lata 2009 - 2032"

ikonapdfZałącznik do uchwały Nr XXV/133/09 - Program usuwania azbestu