Zagospodarowanie przestrzenne


Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji w Rudniku PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 11 marca 2014 00:36

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rudnik i części Cegłowa.

ikonapdf Obwieszczenie

 
Zawiadomienie o dokumentacji zgromadzonej w sprawie decyzji o uwarukowaniach środowiskowych dla inwestycji - kanalizacji wsi Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 20 lutego 2014 21:30

Wójt Gminy Cegłów informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgomadzoną w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwesctycji - budowa kanalizacji sanitarnej w przpompowniami i przykanalikami we wsi Rudnik i częsci m. Cegłów.

ikonapdf Zawiadomienie

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Cegłów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - kanalizacji m. Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 20 lutego 2014 21:29

Wójt Gminy Cegłów podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik i części miejscowości Cegłów celem zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag przez zainteresowane strony.

ikonapdf Obwieszczenie Wójta

Data ostatniej modyfikacji: niedziela, 23 lutego 2014 21:42
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 14 stycznia 2014 18:01

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania a środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późń. zm.) podaje się do wiadomości publicznej o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie uwarunkowań srodowiskowych dla inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przykanalikami we wsi Rudnik i cześci Cegłowa.

ikonapdf zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 14 stycznia 2014 18:14
 
Ogłoszenie o wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania -zmiana w Mieni PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 17 grudnia 2013 13:47

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowan i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Cegłów.Projektowana zmiana obejmuje część obszaru wsi Mienia - działki 1056/1 ,107713 i 107714.

ikonapdf Ogłoszenie o wyłożeniu.

Informacja o zmianie terminu publicznej dyskusji:
W związku z przypadającym w dniu 6 stycznia 2014 r. świętem publiczna dyskusja, o której mowa w ogłoszeniu została przeniesiona na 17 stycznia 2014 r. (piątek), miejsce i godzina bez zmian.

Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 30 grudnia 2013 02:22
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2