Postępowania administracyjne
Zawiadomienie o wydaniu uzgodnień przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 06 marca 2014 00:35

W trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późń. zm.) Wójt Gminy Cegłów zawiadamia o wydaniu uzgodnień przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zmian i inwestycjina działce 1078 we wsi Mienia.

ikonapdf Zawiadomienie

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 06 marca 2014 00:46
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Cegłów o raporcie oddziaływania na środowisko PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    niedziela, 16 lutego 2014 00:15

W trybie ustawy o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej możliwość zapoznania sie z raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na modernizacji budynków inwestarskich i budowie instalacji gazowej w Mieni.

ikonapdf Obwieszczenie Wójta

 
Zawiadomienie postępowaniu administracyjnym wydania decyzji lokalizacji kanalizacji w miejscowści . Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 07 lutego 2014 12:25

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późń. zm.) Wójt Gminy Cegłów informuje , że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami dla miejscowości Rudnik oraz części miejscowości Cegłów wystąpił do:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim,

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

i otrzymał opinie:

ikonapdf informacja o opinii PPIS w Mińsku Mazowieckim

ikonapdf informacja o opinii RDOŚ w Warszawie

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 07 lutego 2014 12:41
 
Obwieszczenie Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 03 lutego 2014 19:05

Podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Białoruskiej Elektrowni Jądrowej.
ikonapdf Obwieszczenie

 
Decyzja organu w sprawie warunków zamknięcia i rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych we wsi Woźbin PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 21 października 2013 08:50

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zamknięciu i rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych we wsi Woźbin gm. Cegłów

ikonapdf Decyzja Wójta Gminy Cegłów

Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 21 października 2013 09:02
 
Obwieszczenie Wójta PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 19 kwietnia 2012 14:51

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 13.04.2012r. została wydana decyzja znak IZP.6220.1.2012 określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mienia i Cegłów.

ikonapdfObwieszczenie  

Data ostatniej modyfikacji: środa, 10 kwietnia 2013 16:58
 
Wniosek o wydanie uzgodnień na rozbudowę chlewni w miejscowości Mienia PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 28 marca 2012 12:39

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o warunkach śriodowiskowych dla inwestycji polegającej na rozbudowie chlewni we wsi Mienia, Wójt Gminy Cegłów podaje do publicznej wiadomości informację o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w tej sprawie.

 

ikonapdf zobacz pismo

 
Obwieszczenie Wójta Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 14 marca 2012 00:31

W trybie art.79 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej informację o wszczęciu postępowania ws budowy napowietrznej linii energetycznej we wsi Posiadały:

 

pdf button OBWIESZCZENIE

Data ostatniej modyfikacji: środa, 10 kwietnia 2013 16:53
 
Obwieszczenie Wójta Gminy PDF Drukuj Email

 

W trybie art.79 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej informację o wszczęciu postępowania ws budowy napowietrznej linii energetycznej we wsi Woźbin:

 

pdf button OBWIESZCZENIE