Struktura urzędu PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 04 kwietnia 2003 12:26

 

Wójt Gminy - Marcin Uchman
tel. (25) 759 59 48, kom. 509 407 100


Zastępca Wójta - Dariusz Uchman
tel. (25) 759 59 46, kom. 535 407 100

 

Sekretarz Gminy - Kinga Łoniewska
tel. (25) 759 59 34, 758 63 85

 

Skarbnik Gminy - Milena Dąbrowska
tel. (25) 759 59 45

 

Kancelaria - (25) 759 59 48

 

 

Wydział Finansowo - Podatkowy tel.(25) 759-59-33, 759-59-31, 759-59-36

(księgowość budżetowa, wymiar podatku, pobór podatku, kasa, obsługa finansowa)

Milena Dąbrowska - Skarbnik Gminy Naczelnik Wydziału
Anna Ciemierzewska Podinspektor ds księgowości
Ilona Juszczak Starszy specjalista ds płac
Maria Kielak Inspektor ds ksiegowości oświaty
Małgorzata Kowalska Iinspektor ds ksiegowości
Alicja Majszyk Inspektor ds wymiaru podatku
Honorata Stachowicz Inspektor ds księgowości oświaty
Renata Szydłowska Inspektor ds księgowości podatkowej

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

tel. (25) 759-59-39, 759-59-32, 757-04-52

(inwestycje komunalne, współpraca z ewidencją gruntów w powiecie, sprawy rolnictwa, sprzedaż gruntów komunalnych, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zamówienia publiczne)

Dariusz Uchman - Zastępca Wójta Naczelnik Wydziału
Mirosława Cabaj inspektor ds zarządzania mieniem komunalnym
Agnieszka Chmielewska Inspektor ds opłat za wode i ścieki
Monika Czyżewska Inspektor ds ochrony środowiska
Mirosław Gąsiorowski Inspektor ds inwstycji komunalnych
Teresa Mazowiecka Inspektor ds obsługi kasowej

Referat gospodarczy

Grzegorz Lechicki

Brygadzista - tel. 502 578 159

Arkadiusz Chmielewski

Robotnik gospodarczy - inkasent, konserwator
Bogdan Filipiec Robotnik gospodarczy
Dariusz Tabor Robotnik gospodarczy-operator oczyszczalni ścieków
Łukasz Pełka
Robotnik gospodarczy

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

tel. (25) 759-59-37

(obsługa Rady Gminy i jej organów, ewidencja ludności, dowody osobiste, meldunki, ewidencja działalności gospodarczej, oświata, kultura, sport, archiwum)

Kinga Łoniewska - Sekretarz Gminy Naczelnik Wydziału
Beata Mroczek Inspektor ds ewidencji ludności
Wioleta Gałązka Inspektor ds kadrowych, oświaty, ochrony zdrowia i spraw społecznych
Małgorzata Podobas Referent ds obsługi Rady Gminy, sekretariatu Wójta i kancelarii
Anna Cegiełka Referent ds obsługi kancelarii i archiwum
Zbigniew Bajszczak Kierowca, konserwator
Bernarda Spodar Woźna

Stanowiska samodzielne

tel. (25) 759-59-40

(pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zarządzanie kryzysowe, informatyka)

Robert Chychłowski Samodzielne stanowisko ds zarządzania kryzysowego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Honorata Adamiec Samodzielne stanowisko ds pozyskiwania funduszy zewnetrznych
Tomasz Kulma Informatyk