Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 14 stycznia 2014 18:01

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania a środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późń. zm.) podaje się do wiadomości publicznej o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie uwarunkowań srodowiskowych dla inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przykanalikami we wsi Rudnik i cześci Cegłowa.

ikonapdf zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 14 stycznia 2014 18:14