Ogłoszenie o konkursie na powierzenie zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 29 stycznia 2014 17:12

 

Wójt Gminy Cegłów ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Cegłów.

Organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie mogą zgłaszać kandydatów do pracy w Komisji konkursowej.

Termin składania ofert - do 20 lutego 2014r

Szczegółowe warunki w ogłoszeniu.

ikonapdf Zarządzenie Wójta - ogłoszenie o konkursie

ikonadoc Formularz oferty

ikonapaczki Załączniki do ogłoszenia o konkursie

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 04 lutego 2014 10:14